20/01/2021
Project:

Garage Ertan

In dit schoolproject, genaamd 'Garage Ertan', heb ik een eenvoudig PHP CRUD+S-systeem ontwikkeld om de basisprincipes van gegevensbeheer en webontwikkeling toe te passen.

Het systeem

PHP CRUD+S

In het kader van dit schoolproject heb ik een eenvoudig PHP CRUD+S-systeem ontwikkeld, dat is gemaakt om klant- en autogegevens te beheren voor een fictief bedrijf genaamd Garage Ertan. Dit project bood mij de kans om de basisprincipes van databasebeheer en webontwikkeling toe te passen. Met behulp van een SQL-database heb ik een platform gecreëerd waarmee beheerders klantinformatie, zoals naam, adres, postcode en plaats, kunnen invoeren, bewerken en verwijderen. Bovendien heb ik de gegevens gestructureerd door een Foreign Key-relatie te implementeren voor het koppelen van klanten aan hun auto’s.

Bijbehorende documentatie zijn onder andere:
Functioneel Ontwerp, Plan van Aanpak, Programma van Eisen, User Stories, Scrumboard, planning/logboek, wireframes, presentatie oplevering.

Database

PhpMyAdmin

Op de afbeelding hiernaast is de PhpMyAdmin-pagina te zien, die toegang geeft tot de database van Garage Ertan. In deze database zijn twee tabellen te zien, namelijk de “auto”- en “klant”-tabellen. De focus ligt op de “klant”-tabel, waarin klantgegevens zoals naam, adres, postcode en plaats worden beheerd. De “Klant ID”-kolom is gelinkt aan de “auto”-tabel via een Foreign Key-relatie, waardoor een gestructureerde en geïntegreerde gegevensopslag mogelijk is.

Vragen? Neem contact met mij op, of keer terug naar het overzicht